Krytiny betonové

 

Pavel Sattler - klempířství

Zpět

 

   

Suroviny
Hlavními složkami při výrobě betonové tašky jsou písek (71%), cement (18%) a voda (7,5%)
Přidávají se i minerální moučky (3%) z vápence a vysokopecní strusky a na zbarvení oxidy
kovů (0,5%),hlavně železa.Zrnitost křemičitého písku je maximálně 4mm.Cement se používá
portlandský. 
Výroba

Čerstvá betonová směs se dopraví z míchačky do stroje zhotovující tašku, který pracuje na základě metody tažení – ražení.Beton se uloží do profilované podložky a lisovací válec ho zhutní pod velkým tlakem.Zhutněný tvarovaný beton opouští stroj v podobě nekonečného pásu a nožem se řeže na délku betonové tašky.Dále se upravuje povrch tašky.Tašky se nechají 8 až 12 hodin ve vytvrzovacích komorách, kde dosáhnou při teplotách (50 až 60°C) počáteční pevnosti (60 až 70% konečné pevnosti)Potom se betonové tašky oddělí od podložek a po kontrole kvality se jejich povrch podruhé upraví.Tašky vytvrdnou uskladněné v otevřeném prostoru.

 Povrch tašky se většinou upravuje akrylátovou vodorozpustnou barvou , která obsahuje akrylátstyrenovou polymerní disperzi (24%) minerální moučku, pigmenty (17%) a vodu (59%).Povrchová vrstva chrání tašku proti povětrnostním vlivům,chemikáliím a mechanickému namáhání.Betonová taška se barví přidáváním těchto pigmentů do suroviny při míchání.Černé, hnědé, červené zbarvení a odstíny těchto barev se získávají přidáním čistých pigmentů oxidů železa.Modrého a zeleného zbarvení se dosáhne jiných oxidů kovů.

 

       všechna práva vyhrazena©www.sattlerp.cz